วิธีแก้ไขเสียงพูดผิดปกติ

เสียงพูดผิดปกติ หมายถึง น้ำเสียงของเสียงพูดนั้นผิดไปจากปกติที่เคยเป็น ทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่คุ้นหู อาการเสียงพูดผิดปกติ เช่น เสียงแหบ เสียงแห้ง เสียงขึ้นจมูก เสียงอู้อี้ เสียงสูงไปหรือต่ำไป เสียงหลง เสียงราบเรียบ เสียงดังไปหรือเสียงค่อยไป เสียงห้าว เสียงหอบ เสียงสั่น หรือการที่พูดแล้วไม่มีเสียง เหล่านี้เป็นต้น อาการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา ผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่รู้ตัว หรือบางรายกว่าจะรู้รู้ตัวว่าผิดปกติ ก็เพราะการพูดเริ่มเป็นอุปสรรคต่อการสนทนาแล้ว

1. เสียงแหบ เกิดจากการมีความผิดปกติของสายเสียงหรือกล่องเสียง ทำให้การสั่นของสายเสียงไม่ดีพอ มีลมแทรกออกมามากขณะพูด ซึ่งอาจจะมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น การมีเนื้องอกมะเร็งที่สายเสียง มีตุ่มใสที่สายเสียง อัมพาตของสายเสียงเส้นใดเส้นหนึ่ง สายเสียงหรือกล่องเสียงอักเสบเรื้อรังหรือเฉียบพลัน สายเสียงโก่งตัว เป็นต้น สาเหตุของเสียงแหบเป็นได้ทั้งแบบอันตรายและแบบไม่อันตราย เพราะฉะนั้นผู้อ่านพบว่า อาการเสียงแหบของท่านเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด และมีอาการผิดปกติติดต่อกันเกิน 1 สัปดาห์ ท่านควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาต่อไป เสียงแหบเนื่องจากการมีเนื้องอกมะเร็งที่กล่องเสียงหรือสายเสียง อาการเสียงแหบจะเป็นมากขึ้น ๆ ไม่ทุเลา ไม่มีประวัติการใช้เสียงมาก หรือรุนแรง พบบ่อยในผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าจัด หรืออาจจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีประวัติครอบครัวเป็นเนื้องอกมะเร็ง เสียงแหบเนื่องจากการใช้เสียงมาก ใช้เสียงผิดวิธี พูดเค้นเสียง เกร็ง กระแทกเสียง อาการเสียงแหบ จากสาเหตุเหล่านี้ เราจะพบมากในผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้เสียง เช่น ครู แม่ค้า นักร้อง โฆษก พิธีกร เป็นต้น กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะใช้เสียงมากและดังอยู่บ่อย ๆ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดมีตุ่มใสที่สายเสียงทั้ง 2 ข้าง ซึ่งจะขัดขวางการสั่นของสายเสียง ทำให้เกิดเสียงแหบ ตุ่มใสนี้จะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด การแก้ไข หากท่านไม่ทราบสาเหตุของการมีเสียงแหบที่แน่ชัด ท่านควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุให้ชัดเจน การรักษาผู้ป่วย เสียงแหบมีทั้งการกินยาหรือการผ่าตัด แล้วแต่แพทย์จะเห็นสมควร ในบางรายอาจจะต้องมีการฝึกแก้ไขการพูดใหม่อีกด้วย เพราะฉะนั้นท่านที่เสียงแหบก็อย่านิ่งนอนใจ หาโอกาสไปพบแพทย์ตรวจคอ กล่องเสียงเสียแต่เนิ่นๆ จะได้สบายใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

« »

Comments are closed.