ซ่อมบำรุง การเลือกใช้วัสดุสำหรับซีลรอยต่ออาคาร หรือรอยต่อตัดแยก

ซ่อมบำรุง การเลือกใช้วัสดุสำหรับซีลรอยต่ออาคาร หรือรอยต่อตัดแยก วัสดุสำหรับใช้ซีลรอยต่ออาคารแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. วัสดุยาแนวประเภท Liquid sealant
เช่น ซิลิโคน (silicone sealant) และ โพรียูรีเทน (polyurethane sealant) สำหรับซิลิโคนสามารถแบ่งออกเป็นประเภท acid cure, neutral cure และ modified silicone สำหรับซิลิโคนที่เหมาะกับการนำมาใช้กับพื้นผิวคอนกรีตจะเป็นประเภท neutral cure และ ประเภท modified silicone ส่วนโพลียูรีเทน เป็นวัสดุที่นำมาใช้งานกันแพร่หลายอยู่แล้วในการใช้ซีลรอยต่ออาคาร

2. วัสดุประเภท Preformed expansion joint
ซึ่งวัสดุประเภทนี้จะผลิตออกมาตามขนาดของรอยต่อที่ต้องการสามารถแบ่งออกเป็น

– Rubber compression seal วัสดุซีลรอยต่อประเภทนี้จะใช้กาวอีพ๊อกซีในการยึดวัสดุให้ติดกับพื้นผิวรอยต่ออาคาร เป็นวัสดุที่มีการใช้งานมานานแล้วปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากการเชื่อมต่อของวัสดุทำได้ยาก

– Inflated neoprene seal วัสดุซีลรอยต่อประเภทนี้เวลาติดตั้งจะใช้วิธีการอัดลมเข้าไปใน joint เพื่อให้วัสดุขยายตัวแนบกับผิวคอนกรีตโดยจะใช้อีพ๊อกซีเป็นตัวประสานให้วัสดุซีลยึดติดกับผิวคอนกรีต

– มุมมองทางด้านราคา
วัสดุประเภท liquid sealant จะมีราคาถูกกว่าประเภท preformed expansion joint มากแต่จะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าระบบ preformed expansion joint เนื่องจากวัสดุประเภท liquid sealant จะต้องติดตั้งให้ได้อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกที่ 2:1 เช่นถ้ารอยต่อกว้าง 20 มม. ความลึกของรอยต่อที่เหมาะสมก็ควรจะเป็น 10 มม. ซึ่งโดยปกติเราจะใช้ backer rod ที่มีลักษณะเป็นท่อนกลมเพื่อปรับความลึกของรอยต่อให้ได้ตามอัตราส่วน ข้อด้อยของวัสดุประเภท liquid apply คือไม่สามารถทนต่อแรงเฉือนและไม่ทนต่อการเสียดสีของล้อรถ จึงไม่เหมาะจะนำมาใช้งานถ้าเป็นรอยต่อของพื้นอาคารจอดรถ

– มุมมองด้านความปลอดภัย
ในการใช้งาน รอยต่อภายในอาคารถือเป็นช่องเปิดประเภทหนึ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคาร วัสดุที่ซีลรอยต่อควรมีขีดความสามารถในการทนต่อการติดไฟ (fire rating) เนื่องจากช่องเปิดต่างๆภายในอาคารจะทำให้ควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ผ่านจากชั้นล่างขี้นไปสู่ชั้นบน ซึ่งควันของเพลิงไหม้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนเสียชีวิตรจากการขาดอากาศมากกว่าเสียชีวิตจากความร้อนของไฟ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรเลือกประเภทของวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน

– ข้อควรระวังในการติดตั้งวัสดุซีลรอยต่ออาคาร
ในการกำหนดประเภทและวิธีการติดตั้งวัสดุซีลรอยต่ออาคารไม่ว่าจะเลือกวัสดุประเภทไหน ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและการระบายน้ำบนพื้นผิววัสดุยาแนว โดยทั่วไปวัสดุซีลรอยต่อควรจะต้องติดตั้งที่โครงสร้างคอนกรีต บางครั้งพื้นโครงสร้างคอนกรีตมีการปรับระดับทับด้วยปูนทรายทำให้วัสดุซีลรอยต่อจะต้องถูกติดตั้งลึกลงไปที่ผิวโครงสร้างคอนกรีตทำให้เกิดช่องว่างขึ้นจะต้องออกแบบการระบายน้ำเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกไปจากรอยต่อได้

« »

Comments are closed.