ความเสียหายจากการเก็บหนี้

Narumon ยังอ้างถึงรายงาน FFC ว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่ 30 กันยายนมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งหมด 392 ข้อซึ่งเป็นหนี้ประมาณ 349 รายการ ในบรรดาผู้ร้องเรียน 106 เงินให้กู้ยืมแก่บัตรเครดิต 105 เป็นหนี้ที่เช่าซื้อ 80 ซึ่งเป็นหนี้ที่เป็นหนี้ปกติและ 4 รายเป็นหนี้ฉลามเงินกู้ ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องร้องทั้งหมด 152 รายถูกฟ้องร้อง

ในขณะที่ 11 รายอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่รู้จักพระราชบัญญัติการเก็บหนี้จึงขอร้องให้รัฐบาลเร่งรัดผ่านเกณฑ์ในการควบคุมการเรียกเก็บหนี้ นอกจากนี้นางยังได้เรียกร้องให้จัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์เรื่องกฎหมายและส่งจดหมายไปยังตำรวจไทยและสำนักบริหารจังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมาย

« »

Comments are closed.