ความซื่อสัตย์ทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้

ผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมของชาวฮาวายหลายคนรู้สึกว่าอาจเป็นอันตรายเมื่อคำนั้นถูกนำไปใช้หรือนำออกจากบริบททางวัฒนธรรม Laulani Teale ซึ่งเป็นนักกิจกรรมที่ได้รับการฝึกฝนใน ho’oponopono ซึ่งมักใช้แนวคิดนี้ในการทำงานในชุมชนของเธอกล่าวว่า “ความซื่อสัตย์ทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กับวัฒนธรรมพื้นเมืองทั่วโลก เมื่อสิ่งต่าง ๆ ถูกนำออกมาจากวัฒนธรรมของเราและนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่ผู้ที่อยู่นอกวัฒนธรรมต้องการใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อผลกำไรเราก็มักจะมีปัญหาอยู่เสมอ

« »

Comments are closed.