คร.ย้ำวัคซีนพิษสุนัขบ้าในคนไม่ขาด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ วัคซีนพิษสุนัขบ้าในคนไม่ขาด ตั้งศูนย์แก้ปัญหาแล้ว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลกปี 2018 จากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ มาเป็นฉีดเข้าผิวหนัง

ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้วัคซีนลงว่า เรื่องนี้มีคณะกรรมการการวิชาการภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่พิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้ว จากการหารือกันหลายครั้งที่ผ่านมา ไม่ได้ขัดข้องกับแนวปฏิบัติใหม่ขององค์การอนามัยโลก แต่ยังติดปัญหาว่าในการฉีดเข้าผิวหนังนั้นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของไทยต้องยอมรับว่า การฉีดเข้าผิวหนังอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญทั้งหมด หากเปลี่ยนในช่วงที่สถานการณ์ระบาดของพิษสุนัขบ้าในช่วงนี้ เลยเกรงว่าจะเกิดปัญหาสาธารณะได้ ดังนั้น ในช่วงนี้จึงต้องใช้แนวทางการฉีดวัคซีนที่มั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพราะใช้การปักเข็มจนสุดด้ามเท่านั้น หลังจากนั้นค่อยรอจังหวะเปลี่ยนแนวทางตามองค์การอนามัยโลก เมื่อสถานการณ์โรคนิ่ง หรือลดลง ไม่มีกรพบเชื้อในหัวสุนัขเพิ่มขึ้น เรื่องวัคซีนจะมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ อนุมัติการขึ้นทะเบียนผลิต และนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการสุ่มตรวจคุณภาพวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการที่ อย. ได้เรียกประชุมผู้ผลิต นำเข้า 2-3 ครั้งที่ผ่านมา ยืนยันว่าจำนวนวัคซีนสัมพันธ์สถานการณ์โรค สถานการณ์ผู้สัมผัสโรค ถูกกัด ข่วน เลีย และเข้ารับวัคซีนนั้น ก็บอกว่าเพียงพอ แต่มีประเด็นปัญหาการกระจายวัคซีน ซึ่งกระทรวงก็ได้มีการตั้งศูนย์ดูแลเรื่องนี้ขึ้นมา คอยบริหาร จัดการวัคซีนอยู่ โดยในระดับจังหวัด มอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด( สสจ.) เป็นคนดูแล ทั้งในส่วนของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

« »

Comments are closed.